master's thesis
Materijalne i nematerijalne kompenzacije zaposlenika u poduzeću Hrvatske šume d.o.o.

Marijana Vinković (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting