diplomski rad
Materijalne i nematerijalne kompenzacije zaposlenika u poduzeću Hrvatske šume d.o.o.

Marijana Vinković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo