master's thesis
Praćenje i razvoj zaposlenika te poticanje njihove radne uspještnosti kroz motivacijske sustave u praksi

Bojana Radovanović (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Economics and Business Management