završni specijalistički
Uloga digitalnih tehnologija u osobnom marketingu

Filip Radulović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku