disertacija
Upravljanje rizicima u području osiguranja usjeva, nasada i plodova

Neđeljko Knežević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku