disertacija
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala

Zoran Pandža (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku