završni specijalistički
Model motiviranja i nagrađivanja zaposlenika na primjeru financijskih institucija

Andrijana Dujmić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku