diplomski rad
Porez na dohodak od nesamostalnog rada - komparacija Rebublike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

Josipa Herceg (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku