diplomski rad
Instrumenti zaduživanja i javni dug Republike Hrvatske
usporedba s članicama Europske unije

Pamela Berić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo