završni specijalistički
Odlučivanje kao proces donošenja odluka u malom poduzeću

Milena Šandrk (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku