završni rad
Državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Hrvatskoj.

Maja Rupčić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju