disertacija
Lokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica

Ivan Lukić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku