završni specijalistički
Uloga trošarina i posebnih poreza u proračunu Republike Hrvatske

Dajana Mijoč (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku