završni specijalistički
Menadžment projekta adaptacije i dogradnje malog hotela

Damir Drinković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku