završni rad
Osnovna obilježja računovodstva neprofitnih organizacija na primjeru studentskih udruga na Sveučilištu Josipa Jurja Srossmayera

Matea Kovač (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo