završni specijalistički
Poslovni plan kao alat za smanjenje rizika u poslovanju

Marijana Škara Ivković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku