završni specijalistički
Društveni kapital u funkciji ekonomskog razvoja

Gordana Šimić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku