završni specijalistički
Primjena e-marketinga u bankarskom sektoru

Marijana Ćurić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku