završni specijalistički
Izazovi prikupljanja i analize informacija kod izrade poslovnog plana

Ivana Papić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku