završni specijalistički
Upravljanje odnosima s potrošačima usluga sportskih objekata

Vice Gulam (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku