završni specijalistički
Marketinški aspekti virtualne turističke agencije

Zrinka Mišić Perić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku