disertacija
Utjecaj materijalnih kompenzacija na poslovanje poduzeća u uvjetima gospodarske krize

Andreja Katolik Kovačević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku