disertacija
Privlačenje stranih izravnih investicija i optimiziranje njihovih učinaka

Josip Romić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku