završni specijalistički
Izazovi prijenosa poslovanja u malim i srednjim poduzećima

Petra Mezulić Jurić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku