završni specijalistički
Udio poreza u financiranju jedinica lokalne samouprave na primjeru grada Požege

Miroslav Papak (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku