završni specijalistički
Marketinški aspekti bankarstva

Magdalena Marukić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku