završni specijalistički
Utjecaj vlasničke strukture na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj

Ana Puljić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku