završni specijalistički
Utjecaj krize na plasman kredita stanovništvu u Republici Hrvatskoj

Silvija Radošević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku