završni specijalistički
Internetski marketing

Danijel Ivić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku