završni specijalistički
Klasterizacija kao poluga razvoja s naglaskom na Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju

Dragan Jelić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku