završni specijalistički
Utjecaj turizma na razvoj grada Virovitice

Jasmina Jordanov (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju