završni specijalistički
Profitabilnost hrvatskih banaka za vrijeme i nakon svjetske financijske krize

Danijela Kelić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju