završni specijalistički
Marketing u turizmu zaštićenih područja

Predrag Livak (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za marketing