završni specijalistički
Ključne odrednice u planiranju i kreiranju koncepta suremenog trgovačkog centra

Sanja Romić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku