završni specijalistički
Zadruga kao temelj buduće etične banke u Republici Hrvatskoj

Sandra Ćirić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata