diplomski rad
Utjecaj ljudskog faktora na razvijenost zemalja

Vjekoslav Leko (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra interdisciplinarnih kolegija