disertacija
Značaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilišta

Ivan Miškulin (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku