disertacija
Konkurentnost veleučilišta na regionalnom tržištu visokog obrazovanja

Milan Stanić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku