disertacija
Menadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacije

Andreja Rudančić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku