disertacija
Strategije jačanja konkurentnosti metaloprerađivačke industrije Republike Hrvatske

Lena Duspara (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku