disertacija
Model optimalnog odlučivanja temeljen na right-time alatu poslovne inteligencije

Danijel Bara (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku