završni rad
Teorijski okviri konkurentskih i nekonkurentskih grana

Martina Ćatić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata