diplomski rad
Analiza inflacije i odabranih makroekonomskih varijabli u Republici Hrvatskoj za razzdoblje od 1998. do 2017.

Ivana Licht (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju