završni specijalistički
Pravni aspekti primjene marketinga

Vinko Samardžić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku