završni rad
Proračun i strategije razvoja grada Vukovara

Monika Kristaj (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo