završni specijalistički
Zadovoljstvo pacijenata kvalitetom zdravstvenih usluga

Kristina Podhraški Martinčić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku