završni rad
Pojmovno defiiniranje i analiza poreza na dodanu vrijednost

Mirna Gelo (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo