završni specijalistički
Business Intelligence u vođenju građevinskih projekata

Damir Štimac (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku