disertacija
Perspektive kros kulturalnog menadžmenta u regionalnom okružju - na primjeru Republike Hrvatske

Sanja Knežević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku