disertacija
Upravljanje Centrom kompetencija

Ivan Ambroš (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku